Categorieën
Koningsdag 2023

Programma Koningsdag 2023

Feestelijkheden t.g.v. de verjaardag van Z.M. de Koning en diens 10-jarig regeringsjubileum

Kermis van vrijdag 21 t/m 27 april: zwieren, zwaaien en draaien in het centrum van Haren

Koningsdag, 27 april 2023

11.00 uur:
Opening op het Raadhuisplein. Toespraken door een lid van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen en door de voorzitter van de Harense Oranjevereniging, gevolgd door het hijsen van de vlaggen en het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus.
Hierna uitreiking prijzen kleurwedstrijd en start van de ballon versierwedstrijd.

11.00 uur-17.00 uur:
Start Kindervrijmarkt in het centrum van Haren.
Deelname is gratis.
Deelnemers worden  vriendelijke verzocht niet verkochte spullen mee te nemen naar huis.
De kindervrijmarkt wordt opgevrolijkt door de wereldberoemde ballonenartiest Jos Tipker, terwijl de steelband “Pan Magic” de bezoekers van de vrijmarkt in Caraïbische sferen doet wanen.
Liefhebbers kunnen een gratis ritje met de Jan Plezier maken door het centrum van Haren.

11.00 uur-17.00 uur:
Rijksstraatweg ter hoogte van het Raadhuisplein: demonstratie oldtimer tractoren. De trotse eigenaren vertellen u graag alles over hun Lanz-Bulldogg, Massey-Fergusson of John Deere.

10.00-14.00 uur: Muziekprogramma in de Harense zorgcentra.

20.00 – 21.30 uur: Oranje Concert met samenzang in de Gorechtkerk

m.m.v.  het Chr. Fanfarekorps Juliana uit Hoogezand o.l.v. dirigent Bauke Burghgraef en organist Hans Noordveld, Haren.

Toegang vrij. Bij de uitgang kunt een bijdrage geven voor onderstaande projecten:
1.Het realiseren van een Beleeftuin bij Woonzorgcentrum
  de Zonnehof in Haren
2.Onderwijs voor kinderen in Kibera, Nairobi

Om Koningsdag ook de komende jaren te kunnen blijven organiseren in Haren is financiële steun nodig. Kijk gerust eens op onze pagina ‘Word donateur’ voor de mogelijkheden om een eenmalige of jaarlijkse bijdrage te leveren.

Categorieën
Koningsdag 2022

Oranjememorabilia

Het Koningshuis aan de wand, in de kast of in het lepelvaasje

Al vele eeuwen gaan vreugdevolle gebeurtenissen binnen het Huis van Oranje-Nassau vergezeld van de uitgifte van Oranjesouvenirs, tastbare herinneringen aan geboorte, verloving, huwelijk of jubileum. Deze Oranjememorabilia vonden gretig aftrek en kregen dikwijls een ereplaats aan de wand, in vitrinekast of in het lepelvaasje, als tastbare herinnering aan een hoogtijdag van binnen het Oranjehuis. Ook sterfgevallen in het Huis van Oranje gaven aanleiding tot het op de markt brengen van herinneringsobjecten.

Oranjesouvenirs waren al geliefd onder de stadhouders, een traditie die werd voortgezet tijdens de monarchie en nog steeds gangbaar is.

In vele huishoudens zal een wandbord, koektrommel of lepeltje herinneren aan een hoogtijdag binnen het Koningshuis. Zelfs tijdens de Duitse bezetting, toen aanhankelijkheid aan het vorstenhuis verboden was, verschenen illegaal Oranjesouvenirs.

Het verschijnsel Oranjesouvenir gaat ver terug in de geschiedenis, maar die traditie wordt ook heden ten dage gekoesterd. Zo zijn er speciale beurzen waar verzamelaars koortsachtig zoeken naar dat ene unieke exemplaar dat aan de Oranjeverzameling ontbreekt. Groningen kent zelfs een heus particulier Oranjemuseum.

Het bestuur van de Harense Oranjevereniging is benieuwd naar uw meest favoriete Oranjesouvenir en het daarbij behorende verhaal.

Het bestuur zou het waarderen als u een foto van het object en het verhaal mailt naar: oranjeverenigingharen@gmail.com

Wij plaatsen uw bijdrage dan hieronder op de website.

Wij zijn benieuwd!

Inzendingen:

Doek koningin Wilhelmina

Oranje souvenirs zijn van alle tijden. Bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 zijn er talloze verschenen. Bekers, borden en beschuitbussen. Maar ook dit doek met een fraaie afbeelding van de jonge koningin, met daaronder de afbeeldingen van haar ouders koning Willem III en koningin Emma. Toen koning Willem III in 1890 overleed, was Wilhelmina tien jaar, zodat haar moeder acht jaar het regentschap waarnam. Het herinneringsdoek is sinds 1898 in de familie, maar nog niet zo lang ingelijst. Ik vond het doek te mooi om in de kast te laten liggen.

Catharina van Oort,
Eelde

Manchetknopen koningin Wilhelmina

Toen koningin Wilhelmina en haar ministers na de Duitse inval in mei 1940 het land verlieten, was de teleurstelling over de houding van de vorstin aanvankelijk groot. Trouwe Oranjeklanten veroordeelden openlijk de vlucht van de Koningin; staatsieportretten werden door verbitterde Oranjeklanten van de muur gerukt en verscheurd.

Al snel drong echter het besef door, dat de vlucht van de Koningin een verstandig en onvermijdelijk besluit was geweest en meer en meer voelde de Nederlandse bevolking zich verbonden met het Huis van Oranje. Zelfs voor hen die zich voor de bezetting vrij onverschillig of zelfs afkerig tegenover het vorstenhuis hadden gedragen, was nu Oranje synoniem aan vrijheid.

Iedere openlijke aanhankelijkheidsbetuiging aan de Oranjes was echter door de Duitse bezetter verboden; staatsieportretten van de Koningin verdwenen o.a. uit de openbare ruimte en straatnamen die verwezen naar levende Oranjes werden veranderd door meer neutrale namen.

Maar Nederlanders bleken vindingrijk. Hier werd de vlag op de verjaardag van koningin Wilhelmina aan de waslijn te drogen gehangen, daar stonden tuinen vol goudsbloemen.

Toen de bezetter opdracht gaf de munten van nikkel, brons en koper uit de omloop te halen ten gunste van de munitie industrie, hielden veel Nederlanders de zilveren munten vast. Als daad van stil verzet werden hier vaak sieraden van gemaakt. De foto toont manchetknopen gemaakt van zilveren dubbeltjes en kwartjes die mijn opa droeg als subtiel protest tegen de Duitse bezetters en als teken van trouw aan de Koningin.

Greetje Landman
Groningen

Misdruk?
Een wandbord met verkeerde datum

Soms ging de souvenir industrie iets te voortvarend te werk. Enkele jaren voordat prinses Juliana in 1937 huwde met prins Bernhard, gingen er geruchten over een op handen zijnde verloving van prinses Juliana met de charmante prins Karel van Zweden (1911-2003). Het was voor de commercie aanleiding allerlei souvenirs op de markt te brengen, waaronder een wandbord met de kunstig vervlochten initialen van de verloofden, omringd door vrolijk wapperende vlaggen van Zweden en Nederland. Toen bleek dat de aangekondigde verloving fake news was, werd het bord uiteraard niet in de handel gebracht. 

Eén van mijn zwakheden is het bezoeken van vlooienmarkten en kringloopwinkels. De speurtocht naar oude Oranjememorabilia heeft daarbij mijn voorkeur.

Het afgebeelde wandbord t.g.v. de geboorte van prinses Beatrix in 1938 is een bijzondere vondst. Niet dat er destijds nauwelijks souvenirs zijn verschenen. Integendeel. De geboorte van een prinses zorgde in de donkere crisisjaren, waarin de Tweede Wereldoorlog de schaduw vooruit wierp, voor een groots volksfeest. De Nederlandse handelsgeest speelde daar uiteraard dankbaar op in.

Het eigenaardige van dit wandbord schuilt in de vermelding van een foutieve geboortedatum. Prinses Beatrix werd geboren op 31 januari en niet op 18 januari. Hoe een dergelijk bord in de handel is gekomen is raadselachtig. Mogelijk is het een bord waarop de porseleinschilder heeft geoefend. Het blijft gissen. Voor mij is het een collectors item.

Berend de Boer
secretaris Oranjevereniging Haren

Beker geboorte prinses Beatrix 1938

Mijn moeder kan zich de geboorte van prinses Beatrix in 1938 nog goed herinneren. Zij was toen lagere school leerling. Al weken was naar de blijde gebeurtenis toegeleefd o.a. door het oefenen van vaderlandse liederen. Toen werd het maandag 31 januari 1938. De kerkklok begon te luiden, de eerste vlaggen verschenen in het straatbeeld. Plechtig en ontroerd kondigde de hoofdonderwijzer de geboorte van de Prinses aan, waarna alle leerlingen naast hun bank het Wilhelmus moesten zingen. Ook was er volgens mijn moeder beschuit met muisjes en de onderwijzer maakte een prachtige krijtrekening op het schoolbord. En wat nog veel belangrijker was: de scholieren kregen de rest van de dag vrijaf.
Later kregen de scholieren een mooie herinneringsbeker, die nooit is gebruikt, maar is gekoesterd als een kostbaar kleinood.

A. van Duinen, Haren

Willem-Alexander en Máxima

Er zijn ook Oranjesouvenirs met een knipoog. Deze stralende koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn bedoeld om te bevestigen rondom de vlaggenstokhouder, waardoor de indruk wordt gewekt, dat het koningspaar voor zichzelf vlagt. Dat is erg grappig.

Joop de Winter

Twee bekers

Aan de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april 2013 bewaar ik goede herinneringen. Al vroeg was in Amsterdam te merken dat die dag een feestdag zou worden, heel anders dan bij de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980. Het is bijzonder zo’n inhuldiging met haast Middeleeuws aandoende tradities mee te maken in deze moderne tijd. Als tastbare herinnering heb ik deze twee bekers in de kast staan.

Jolanda Smidt

Voorraadbus 1938 Koningin Wilhelmina, Nederland en Nederlands-Indië

Bij het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938 verscheen deze voorraadbus met een afbeelding van de jubilerende vorstin. Maar er is meer. Deze trommel maakt ook melding van de hechte band tussen Nederland en het toenmalige Nederlands-Indië. Een tijdsbeeld. Tien jaar later zou het allemaal anders zijn.
Deze voorraadbus vertoont duidelijke gebruikssporen en is steeds gebruikt in de keuken. Tegenwoordig staat de bus op de keukenkast ter decoratie.

Truus Bakker, Haren

Oranjepuzzel

Wat een leuk idee van de Oranjevereniging om te vragen naar opmerkelijke Oranjesouvenirs!
Bij ons thuis ligt een Oranjepuzzel in de kast, verschenen in 1980 bij de troonswisseling. Hoe we aan deze legpuzzel zijn gekomen, weet ik niet meer. Maar het herinnert aan de troonsafstand van koningin Juliana en de inhuldiging van koningin Beatrix. Jammer dat de plechtigheid in Amsterdam zo ruw werd verstoord door krakersrellen. Het was zo mooi hoe koningin Beatrix leunend op de arm van prins Claus de kerk binnenkwam; letterlijk haar steun en toeverlaat.

Janny Steen-Vrieswijk

Glas geboorte prins Willem-Alexander 1967

Groot was de vreugde op 27 april 1967 bij de geboorte van prins Willem-Alexander. Toen koningin Juliana haar kleinzoon en dochter in het Utrechtse ziekenhuis kwam bezoeken, riep iemand enthousiast uit het publiek: “We hebben een Koning!” Koningin Juliana heeft zich hier aan gestoord, want zei ze: “Hebben wij vrouwen het niet goed gedaan?” Dit fraaie glas verscheen ter gelegenheid van de geboorte van de jonge prins. Het glas is nooit gebruikt maar staat in de servieskast te pronken.

Jan van ‘t Land

Vingerhoedjes

Ook wij hebben  iets “Oranjes” in huis: twee vingerhoedjes. Geërfd uit de verzameling van een tante die zeer koningsgezind was. Het ene vingerhoedje heeft de afbeelding van koningin Beatrix en prins Claus, het andere van koningin Wilhelmina.  Onze tante zat tot op hoge leeftijd voor de televisie op Koningsdag (Koninginnedag) om vooral niets te missen. En dat onder het genot van een lekkere oranjetompoes.

Paul en Joke van der Laan

Categorieën
Koningsdag 2021

Impressie Koningsdag 2021 Haren

Koningsdag 2021 was anders. Binnen de geldende maatregelen heeft de Oranjevereniging Haren toch nog het een en ander georganiseerd. Onderstaand een impressie van Koningsdag 2021 in Haren.
Heb je zelf een leuke foto of video die je met ons wilt delen? Stuur deze gerust naar oranjeverenigingharen@gmail.com.

Vlag bij de Dorpskerk in Haren.
Rustige Rijksstraatweg op de ochtend van Koningsdag 2021
Draaiorgel bij de Dorpskerk in Haren.
Molen De Hoop in het centrum van Haren
Tompouce eten
Kroontjes zoeken in Haren
Categorieën
Koningsdag 2022

Kronen van de Koning

Speurtocht Koningsdag 2022 Haren

De kronen zijn uitgezet op twee verschillende routes en staan achter de ramen van winkels en huizen. Onder de kronen staat een letter en alle letters samen maken een woord. Op woensdag 27 april kun je één of beide routes lopen. Noteer de letters die je tegenkomt op de route, maak er een woord van en geef dit aan ons door.

Succes en laat ons vooral weten wat je er van vond.

Route 1, Centrum:

 1. Start bij de rotonde aan de noordkant van het centrum (Bodega y Tapas/Univé) en loop richting het zuiden. Rechts aanhouden.
 2. Sla de eerste weg rechtsaf de Meerweg op
 3. Ga linksaf De Brinken in en loop deze door richting de uitgang aan de Rijksstraatweg
 4. Uit De Brinken rechtsaf de Rijksstraatweg op en rechts aanhouden
 5. Sla ter hoogte van de Kruidvat linksaf de Kerkstraat in
 6. Achter de kerk langs linksaf de Brinkhorst op
 7. Uitlopen tot op het Raadhuisplein en rondje Raadhuisplein lopen. Daarna einde route.

Route 2, Oosterhaar:

 1. Start op de parkeerplaats voor Basisschool Het Mozaïek (Tussenziel 25) en loop in de richting van de Oude Middelhorst (het noorden)
 2. Sla linksaf de Clematisweg op
 3. In de bocht naar links rechtdoor de stoep op langs de rijtjeshuizen. Dit is de Kamperfoelieweg
 4. Aan het einde van de straat oversteken en linksaf de Oude Middelhorst op
 5. Vervolgens direct rechtsaf de Klaverlaan op
 6. Daarna de eerste rechts op Bongerd
 7. Vervolgens met de weg mee naar rechts over de Warmoezerij
 8. Aan het einde van de weg oversteken en rechtsaf de Oude Borg op
 9. Aan het einde van de weg schuin naar links het fietspad op
 10. Wanneer het fietspad eindigt ga je rechtdoor Etmat op
 11. Etmat in de bocht rechtdoor lopen en ga weer het fietspad/wandelpad op
 12. Vervolgens rechtsaf en dan ben je weer bij het startpunt op de parkeerplaats voor Het Mozaïek

Oplossing insturen:

Route gelopen en een woord kunnen maken van de letters? Mail uiterlijk 30 april 2022 onder vermelding van je naam en leeftijd het woord naar oranjeverenigingharen@gmail.com. Vermeld hierbij ook welke route je hebt gelopen. Per route worden er prijzen verdeeld.

Wil je de route(s) printen? Druk rechtsboven in je internetbrowser op ‘Afdrukken’ of gebruikt de sneltoets ‘Ctrl+P’.

Categorieën
Koningsdag 2022

Programma Koningsdag 2022

Op woensdag 27 april a.s. vieren wij de verjaardag van Z.M. de Koning. Die dag staan we ook stil bij het belang van de eeuwenoude band tussen Nederland en het Huis van Oranje-Nassau, het vorstenhuis dat voor velen in onze samenleving symbool staat voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Gesymboliseerd in de Nederlandse driekleur met Oranjewimpel. Gezien de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende gespannen internationale verhoudingen, is het waardevol stil te staan bij de betekenis van Koningsdag en de vrijheid, die niet vanzelfsprekend is.

De afgelopen twee jaren hebben we Koningsdag vanwege de overheidsmaatregelen in het kader van het inperken van de Corona-pandemie niet op de gebruikelijke wijze kunnen vieren. Dit jaar pakt het bestuur van de Algemene Oranjevereniging “Oranje-Nassau” de Oranje-draad weer op. Het programma dat we voor ogen hebben roept veel herkenning op aan de mooie feesten van een paar jaar terug. Nog wel bescheiden, maar met genoeg ingrediënten voor een feestelijke dag.

Hieronder vind je een overzicht van het totale programma op en rondom Koningsdag 2022.

Kermis
Al in de dagen voor Koningsdag kunnen we in de stemming komen op de kermis in het dorpscentrum. Van 22 april tot en met 27 april is er op de kermis vermaak voor jong en oud.

Opening Koningsdag Haren (10.00uur Raadhuisplein)
Het officiële startschot wordt gegeven door wethouder Broeksma van de gemeente Groningen. Om 10.00 uur komen we op het Raadhuisplein bij elkaar om Z.M. Koning Willem Alexander toe te zingen. We kijken dan ook wie van de schooljeugd de mooiste prestatie heeft geleverd met een kleurplaat of het ontwerpen van een nieuwe kroon voor de Koning. De scholen hebben daarvoor al informatie gekregen. Na de opening kan de jeugd ballonnen versieren. Deze planten we op het Raadhuisplein en de mooiste ballonnen winnen een prijs. Joris ten Have is met zijn draaiorgel bij de zorgcentra en zal ook het feest in het dorp opluisteren.

Vrijmarkt voor kinderen (12.00uur Dorpscentrum)
Met wat mooi weer is de vrijmarkt voor kinderen weer een grote trekker voor veel publiek in het dorp. Vanaf ongeveer 12.00uur gaat de markt open, kom dus eerst even langs bij de opening op het Raadhuisplein.
Tot ongeveer 16:00 uur kun je gratis een rondrit maken met een Jan Plezier getrokken door paarden.

Niet verkochte spullen op de vrijmarkt dienen weer meegenomen te worden en mogen niet achterblijven.

Speurtocht: Kronen van de Koning (de hele dag)
Wegens het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer een puzzeltocht in het dorp. Op 27 april kan iedereen op kroontjesjacht. Als je alle kroontjes opzoekt, dan kun je met de bijbehorende letters een woord maken (en natuurlijk een prijs winnen). De puzzeltochten kun je vinden in Oosterhaar en het centrum van Haren.
Speurtocht volbracht en een woord kunnen maken? Mail uiterlijk 30 april je oplossing + welke route je hebt gelopen naar oranjeverenigingharen@gmail.com. Onder de juiste inzendingen verloten we enkele prijzen. De winnaars krijgen bericht! Klik hier voor de routes.

Oranjeconcert (20.00uur, Gorechtkerk Haren)
’s Avonds is er het Oranjeconcert in de Gorechtkerk. Chr. Fanfarekorps Juliana uit Hoogezand speelt op topniveau diverse stukken die passen bij Koningsdag. Ook bij het concert vergeten we Oekraïne niet. Het concert begint om 20:00 uur en de toegang is gratis.

Oranjememorabilia
Al vele eeuwen gaan vreugdevolle gebeurtenissen binnen het Huis van Oranje-Nassau vergezeld van Oranjesouvenirs. De Harense Oranjevereniging is benieuwd naar uw meest favoriete Oranjesouvenir en het daarbij behorende verhaal. Stuur een foto van het object en het verhaal naar oranjeverenigingharen@gmail.com. Wij plaatsen uw bijdrage dan op de website van de Oranjevereniging (anoniem indien gewenst). Zie hier de pagina met de inzendingen.

Speuren in Haren de Krant
Speuren kun je ook in Haren de Krant, er zijn vlaggetjes verstopt. Heb je het goede aantal gevonden, dan maak je kans op een oranje verrassing van Groeneveld Bloemsierkunst. Mail je oplossing uiterlijk 30 april naar oranjeverenigingharen@gmail.com De winnaar krijgt bericht.

Donaties
De activiteiten die we organiseren worden mede mogelijk gemaakt door donateurs. Om dit in de toekomst voort te kunnen zetten, zijn alle donaties welkom. Huidige donateurs ontvangen van ons weer de donateursbrief. Wil je je aanmelden als donateur? Of een eenmalige donatie doen? Alle donaties zijn welkom. Klik hier voor meer informatie.

Volg ons ook op Facebook: Koningsdag Haren